Implementace ERP systému Money S5, skladové hospodářství, vedení účetnictví a mezd
Zakázka pro in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

Implementace a vývoj SW

 • Implementace ERP Money S5 (účetní systém, objednávky, skladová evidence …)
 • Mzdový a personální systém
 • Konsolidace účetní závěrky
 • BI analýzy (střediskové sledování, vyhodnocování zakázek)
 • Workflow a řízení procesů schvalování
 • Evidence výkazů práce
 • Propojení poboček
 • Sada funkčních utilit
 • Přístupová práva

Cílem implementace bylo centralizování a sjednocení firemních procesů, centralizace ukládání dat a správy dokumentů, s možností natavení a centrálního řízení přístupu k firemní dokumentaci, a to pro všechny pobočky

Propojení poboček: Louny, Teplice, Žatec

Účetní a daňové služby

 • Vedení účetnictví
 • Účetní závěrky
 • Příprava auditu a podkladů pro audit
 • Konsolidace uzávěrek
 • Mzdové uzávěrky
 • DPH
 • DPPO

Společnost in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. byla založena v únoru 1991. Sídlo společnosti je v Lounech, společnost má pracoviště v Žatci a v Teplicích. Poskytujeme služby v oblasti projektování, rozpočtování, inženýrské činnosti, zeměměřičských prací, geologických prací, poradenské a konzultační činnosti ve stavebnictví. Společnost svou vlastnickou strukturou patří do skupiny ČEZ.

Informace o společnosti: http://www.inprojekt.cz