Implementace ERP, vedení účetnictví a integrace systémů třetích stran
Zakázka pro ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Implementace a vývoj SW

 • Implementace ERP Money S5 (účetní systém, objednávky, skladová evidence …)
 • Mzdový a personální systém Vema
 • Integrace systémů třetích stran – požadavky na nákup, SAP (konsolidované účetní závěrky), vážní systémy a rezervační systémy prodeje VEP
 • Konsolidace účetní závěrky
 • Očekávky, rozpočty a plány
 • BI analýzy (střediskové sledování, vyhodnocování zakázek, porovnávání očekávek, rozpočtů a skutečností)
 • Workflow a řízení procesů schvalování
 • Evidence výroby
 • Evidence výkazů práce
 • Vyhodnocování zakázek a firemních projektů
 • DMS (rozsáhlé nastavení práv k dokumentům)
 • Docházkový systém (směny, schvalování docházky)
 • Automatizace procesů schvalování, rozúčtování a reportingu
 • Evidence došlé pošty
 • Evidence Školení, Vzdělávání, OOPP a zdravotní prohlídky (evidence profesí a předepsané evidence dané profese, hlídání termínů)
 • Přístupová práva

Cílem implementace bylo centralizování a sjednocení firemních procesů, centralizace ukládání dat a správy dokumentů, s možností natavení a centrálního řízení přístupu k firemní dokumentaci, a to pro všechny pobočky (pracovníci jsou umístěni na elektrárnách po celém území ČR)

Propojení poboček: Praha (Hostivice), elektrárny skupiny ČEZ

Školení, projekty, vzdělávání

 • Školení v rámci integrace systémů

Účetní a daňové služby

 • Vedení účetnictví
 • Účetní závěrky
 • Příprava auditu a podkladů pro audit
 • Konsolidace uzávěrek
 • Mzdové uzávěrky
 • DPH
 • DPPO

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. je 100% dceřinou společností ČEZ, a. s. Jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení tzv. zadního palivového cyklu klasických elektráren Skupiny ČEZ, zabezpečuje zejména využití vedlejších energetických produktů (VEP).

Informace o společnosti: www.cezep.cz